Navnet Lindesnes kommer fra gammelnorsk og betyr: ”Der landet synker i havet”. Farvannet rundt Norges sydspiss er også kjent som ”Lidelsens Nes”: Her hvor to hav møtes, og strøm og vind og vær hersker over liv og død.
Siden middelalderen har sjøveien mellom Nordsjø- og Østersjølandene vært en av de mest betydningsfulle handelsrutene i Nord-Europa. Sammen med Skagens Odde på nordspissen av Danmark var Lindesnes den viktigste landkjenningen for navigasjonen ut og inn gjennom Skagerrak.