Kystverkmusea

Kystverkmusea er navnet på Kystverkets etatsmuseum, som ble etablert i 2008. Opprettelsen av Kystverkmusea er basert på et faglig, økonomisk og organisatorisk samarbeid mellom Kystverket som statlig fagdirektorat og fem selvstendige museumsinstitusjoner:

  • Lindesnes fyrmuseum
  • Jærmuseet
  • Stiftinga Sunnmøre museum
  • Museum Nord
  • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

 

De fem museene skal til sammen fylle de nasjonale og regionale funksjonene knyttet til rollen som Kystverkets etatsmuseum. De fem institusjonene danner således et nasjonalt, museumsfaglig nettverk, som skal ha hele landet og hele Kystverkets virkefelt som arbeidsområde, dvs. hele den maritime infrastrukturen i form av:

  • Fyr- og merketjenesten
  • Havner og farleder
  • Lostjenesten
  • Moderne trafikkovervåking
  • Miljø- og sikkerhetsberedskap

Les mer her..