Internasjonalt arbeid

Hvert enkelt fyr er et ledd i et verdensomspennende nettverk av navigasjonshjelpemidler. Fyrene er således en del av verdensarven som krever samarbeid over landegrensene for å ivaretas. Utfordringene knyttet til teknologisk utvikling, automatisering og avbemanning er i hovedsak de samme over hele verden, og Norge kan ha mye å tjene på å utveksle erfaringer med andre land. Lindesnes Fyr jobber med dette gjennom deltagelse i IALAs EEP-komité,

Nettstedet Coastlight.net er en formidlingsportal utviklet av Kystverksmusea ved Lindesnes fyrmuseum. Denne vokser og utvikles stadig med flere samarbeid, prosjekter, filmer og bilder. Vi er stolt av å vise til en internasjonal tjeneste for formidling av kystkultur og fyrhistorie.

Vi er oppstatt av «the first world wide web» fyrtårnene.
Vil derfor også anbefale utstillingen «Fyrenes verden – Verdens fyr» – en fotoutstilling produsert av fyrmuseet. For tiden vises denne i spisestedet Fyrgryta. Her kan et knippe av verdens fyr nytes sammen med en matbit. Fyrene har ført til at nasjoner har utvekslet både råvarer og oppskrifter, denne kulturarven synes vi det er gøy å formidle.