Om oss

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum (SLF)
Stiftet år : 1991
Organisasjonsnummer: 875460072
Adresse: Lindesnesveien 1139,
4521 Lindesnes

Telefon: +47 38 25 54 20
Fyrvokter: +47 902 07 810
E-post: post@lindesnesfyr.no

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har følgende formål:

  • Bevare naturområdet rundt Lindesnes fyr
  • Bevare bygningene som kan disponeres på Lindesnes fyr og sette disse i stand
  • Bevare kulturminnene i området og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten
  • Utvikle området på en slik måte at områdets egenart blir ivaretatt og gir grunnlag for opplevelser på Norges sydligste fastlandspunkt
  • Gi besøkende mulighet til å orientere seg i den historiske sammenheng vedrørende Lindesnes fyr
  • Drive museumsvirksomhet og kulturformidling på fyrområdet i tråd med målsettingene for Lindesnes som Vest-Agders tusenårssted og som museum knyttet til Kystverkets virkeområder