Paddene varsler at våren er i gang.

Et sikkert vårtegn her ute på fyret er stor aktivitet i "gjengen" med padder. Denne "konserten" er ganske hørbar på denne tiden, men varer bare noen få dager.Padde i motsetning til Frosk lever mesteparten av tiden på land og overvintrer også på land.
Les mer...