Gamle Oksøy loggen

Skrevet av

I 2014 overtok Kystverksmusea M/S Gamle Oksøy. Ansvaret ligger på Lindesnes Fyrmuseum. Fartøyet har fast kaiplass ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter. Her ligger det sammen med andre museumskip når det ikke er ute på tokt eller formidlingsoppdrag.

Arbeidet tilknyttet skipet  ledes av Museumsdirektør Jo van der Eynden og prosjektleder Odd Nordahl-Hansen.
Vi ønsker formidle vårt arbeid rundt skipet og prøver her samle viktig informasjon her på disse nyhetsider.

Gamle Oksøy er så heldige å ha en egen venneforening. Hver mandag kl 17 er det dugnad – meld deg gjerne inn i venneforeningen. Mer info og mulighet for å følge venneforeningen har du på deres facebookside. 

Her finner blant annet samlingen av alle loggene vår  maritime  rådgiver Odd Nordahl-Hansen skriver.
Disse loggene er ment som et informasjonskriv til både styret til museet, beslutningstagere i prosjektene våre og ikke minst alle «venner av Gamle Oksøy».

Del dem gjerne.

Logg 1 2016

Logg 1 2015

Logg 2 2015

Skulle du ønske mer info eller leie Gamle Oksøy ta kontakt med Odd +47 90519 564  eller odd@lindesnesfyr.no

 

Forsyningskipet til Kystverket frem til 1995 Gamle Oksøy
Gå tilbake til nyhetsoversikt