Nå er trekkfuglene i ferd med å «rømme landet».

Skrevet av

I går vandret denne Heiloen, (bekreftet av Jon Gabriel Noddeland i Mandal ornitologiske Forening), rundt på fyret for spise å samle nok energi til å krysse Nordsjøen.
Fuglen er en art i Lofamilien og regnes som en kortdistansetrekkfugl.
Heiloen hekker i hele Norge, men det finnes en underart (sørlig Heilo) som kun hekker på Jæren.
Heiloen legger 4 egg som klekkes etter 27-31 døgn. Ungene forlater reiret etter kort tid, og blir passet av begge foreldre om lag en måned. Heilo er en utpreget trekkfugl, som overvintrer på De britiske øyer og i det sørlige Europa.
Fuglen opptrer i ulike fjærdrakter, men hannen har en «finere» drakt på våren.

Noe info hentet fra Wikipedia.

Gå tilbake til nyhetsoversikt