Lindesnes Fyr som startsted eller målstrek.

Skrevet av

De vi møter tidlig på året skal ofte gå på ski eller til fots til Nordkapp. Etterhvert blir arenaen dominert av syklende «Nordkappere». Vi har ikke noe tall/oversikt på hvor mange som skal eller har gjennomført denne bragden.
Siste mann i vår bok er Kjell Arild Ueland som startet til fots i går, med 35 kg på ryggen.

Vi håper dere som kommer i mål her eller starter her tar kontakt med Fyrvokter for å skrive dere inn i boka.

AKTUELL WEBSIDE

Gå tilbake til nyhetsoversikt