Oksøyseminaret 2016

Skrevet av

10 – 11 mai arrangert Kystverket og Kystverkmusea for andre år på rad et fagseminar på Oksøy fyr utenfor Kristiansand.

Seminaret er kommet i stand fordi både Kystverket og Kystverkmusea så et behov for en «arena» der de kunne diskutere spørsmål knyttet til bevaring og ny bruk av fyrstasjoner.

Årets seminar begynte med at av hovedspørsmålene fra i fjor ble fulgt opp, spørsmålet om fjerning av Kvikksølv fra soklene til  et antall fyrlinser. Her er Kystverket i gang med planlegging og snart vil den første og største linsen ombygges og deltakerne ble informert om dette.

Neste oppfølgingstema var utskifting og fjerning av oljetanker på fyrstasjoner, og overgang til alternative kraftkilder der dette er mulig. Dette har Kystverket jobbet med i flere år og arbeidet er ferdig på de fleste fyr.

En fin vårkveld på Oksøy fyr

Tåkesignal: kartlegging, bevaring og eventuell bruk av disse er noe som opptar mange fyrvenner. Tåkesignalene har ved siden av fyrlyset vært den mest identitetsskapende funksjonen for fyrstasjonene.  I dag er det kun noen få tåkesignal som kan brukes i Norge: diafonen på Lindesnes, nautofonen på Tungenes (ikke eiet av Kystverket) og noen tåkeklokker. Men på de fleste fyrstasjoner der det har vært tåkesignal finnes det fortsatt spor etter disse. Noen steder er anleggene mer eller mindre komplette andre steder er det bare fundamenter igjen.

Tåkelurer er kompliserte anlegg og det er ikke gjort i en håndvending å blåse liv i en lur som har stått stille i 30 år. Kystverket ønsker ikke å, og kan heller ikke prioritere å ta ansvar for oppstart og drift av gamle tåkesignalanlegg når behovene er så store på andre områder i deres omfattende sektor. Tåkesignalene var dessuten tatt ut av drift den gangen fyrstasjonene de står på ble fredet. Fredningsvedtak gjelder objektets stand ved  effektivisering av vedtaket. Det betyr også at de anleggene som finnes må ivaretas som kulturminner.

Tåkeluren (diafonen) på Eigerøy fyr
Gå tilbake til nyhetsoversikt