21 kystanlegg fredet av Riksantikvaren

Skrevet av

Markeringen fant sted ved Brattestø fiskerihavn på Hvaler, et av anleggene som ble fredet. Lindesnes fyrmuseum og Kystverkmusea har som en av sine oppgaver å følge opp Kystverkets landsverneplan og var tilstede ved markeringen med både ny og gamme direktør: Knut Baar og Jo van der Eynden. De holdt også hvert sitt kåseri.

Den maritime kulturarven finner vi langs hele kysten, fra Vardø i nord, via Mandal i sør, til Hvaler i øst.

Anleggene som fredes inkluderer fiskerihavner, en loshytte, fyrlykter og varder. Fredningene gjennomføres som en del av Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur. Kystverket har i samarbeid med Riksantikvaren valgt ut 21 anlegg for fredning. Kulturminnene befinner seg langs hele Norges langstrakte kyst, og har bidratt til å sikre trygg ferdsel til sjøs.

– Norge er en kystnasjon, og denne fredningen sørger for at vi ivaretar kulturminner av stor nasjonal verdi. Det var ved kysten vi først bosatte oss her i landet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Eksempler på fredete anlegg
Blant kystanleggene som fredes er blant annet Brattestø fiskerihavn, den eldste havnen på Hvaler, og et viktig, historisk eksempel på havneanlegg fra slutten av 1800-tallet. Sjømerker, som fyrlykter og varder, er sentrale navigasjonshistoriske kulturminner. Blant sjømerkene i planen finner vi landkjenningsmerket Kjøttvikvarden i Hammerfest. Kjøttvikvarden er trolig den eneste av sitt slag i verden, den er også Norges høyeste varde og har vist vei inn til Hammerfest i over 150 år. Lenger sør, i Arendal, ivaretar fredningen av Merdø loshytte flere hundre års historie om losvirksomheten på Merdø.

Disse anleggene ble fredet:

 • Brattestø fiskerihavn , Hvaler
 • Gitmertangen fyrlykter, Arendal
 • Heia varde, Hvaler
 • Hekkingen varde, Lenvik
 • Helgelandsflesa varde, Sømna
 • Hesnes båke, Grimstad
 • Husholmen fyrlykt, Vågan
 • Kjøttvikvarden, Hammerfest
 • Laagebarden varde, Selje
 • Merdø fyrlykt, Arendal
 • Merdø loshytte, Arendal
 • Nesland stø, Flakstad
 • Nordøyan fiskerihavn, Vikna
 • Papperhavn fyrlykt, Hvaler
 • Ryvingen varde, Mandal
 • Sandøy båke, Tvedestrand
 • Silda fiskerihavn, Selje
 • Skjærvær fiskerihavn, Vega
 • Turøyvarden, Fjell
 • Tønsberg tønne varde, Sandefjord
 • Vardø bymoloer, Vardø

 

KYSTVERKET har flere bilder av anleggene her

 

Gå tilbake til nyhetsoversikt