Kulturminner i samfunnets tjeneste

Skrevet av

Denne helgen starter årets Kulturminnedager «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Lokale arrangører over hele landet har brukt mange måneder på å forberede sine arrangement hvor kulturminner blir løftet frem og tilgjengeliggjort for publikum. I år fokuseres det spesielt på hvilken betydning kulturminnene rundt oss har hatt på samfunnsutviklingen.

I perioden 9.- 17. september kan publikum oppleve over 250 kulturminnedagsarrangementer fra sør til nord. Lokale lag og foreninger, museer og kommuner står bak alle de flotte arrangementene og bredden på innholdet er formidabelt. Over det ganske land kan man oppleve historiske omvisninger, foredrag, åpne hus, håndverksdemonstrasjoner, utstillinger, konserter, teaterforestillinger, familiedager etc.

Museumsskipet Gamle Oksøy passerer Lindesnes fyr.

Vi på Lindesnes fyr mener at fyr, lykter, merker og fiskerihavner føyer seg inn i begrepet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Fyrene og all sjømerking ellers er satt opp for å trygge alle sjøfarendes vei. Og alle havnene langs kysten med sine moloer og solide kaier er bygget for å sikre verdier og kystens næringer.

I forbindelse med årets Kulturminnedager ønsker vi alle velkommen til Lindesnes. Så ber vi dere tenke på hvilken betydning Lindesnes fyr og resten av Norges fyr og kystens øvrige infrastruktur har  og har hatt for at vi kan leve de livene vi lever i dag.

Tårnet på Runde fyrstasjon
Fiskerihavn på Lista
Gammel losbåt i Tananger
Gå tilbake til nyhetsoversikt