Ramsalte boktips fra Lindesnes fyr

Skrevet av

Vi slår et ekstra slag for våre bokutgivelser. Fyrmuseet har gitt ut flere lekre bøker i serien Kystens veivisere.

Den nyeste boka handler om den meget oppvakte og viljesterke fyrdirektøren C.F. Diriks, som bare gikk under navnet Fyrdiriks.

Bøkene kan kjøpes og bestilles hos landets bokhandlere. Det er og mulig å bestille dem fra Lindesnes fyrmuseums egen nettbutikk.

CARL FREDERIK DIRIKS (1814-1895) var en sentral skikkelse i norsk samfunnsliv på 1800-tallet. Hans far var Eidsvoldsmann og senere statsråd, mens sønnen ble innrullert som kadett på sjøkrigsskolen i Stavern allerede som 12-åring. Her fikk han sin sjømilitære utdanning, samtidig som han knyttet vennskapsbånd til flere andre kadetter som skulle komme til å prege samfunnsutviklingen under nasjonsbyggingen på 1800-tallet. Han ble i 1855 utnevnt til Norges andre fyrdirektør i en fase hvor det unge direktoratet sto overfor store utfordringer i forhold til å bygge ut en moderne maritim infrastruktur tilpasset overgangen fra seil til damp.

I tillegg til sitt virke som sjøoffiser, skipper og fyrdirektør utviste Diriks en imponerende aktivitet også som journalist, forfatter, tegner og maler. Han fikk tilnavnet Fyrdiriks» som han tok til seg med sin karakteristiske humor og selvironi.

I 2016 er det 175 år siden Norge fikk sitt eget Fyrdirektorat. Som Kystverkets etatsmuseum ønsker Kystverkmusea å markere dette jubileet med en publikasjon om en av de mest fargerike og allsidige karakterene i norsk fyrhistorie. I tillegg til litterære bidrag fra kjente forfattere innen norsk maritim kulturhistorie, har vi funnet det naturlig også å la Dirks selv slippe til, både som forfatter og illustratør. Det er jo oppsiktsvekkende i seg selv at en bok om en norsk toppbyråkrat med letthet kan gjennomillustreres med hans egne verk.

Peder Norden Sølling – den dekkede losbåtens far er tittelen på den tredje boken i skriftserien «Kystens veivisere». Peter Norden Sølling (1758 . 1827) var en fargerik personlighet i en fargerik tid. Han er kjent som en av kystens sanne velgjørere og har fått æren av å introdusere de dekkede losbåtene på norskekysten. De såkalte Søllingbåtene spilte dessuten en viktig rolle som kaperfartøy og i posttrafikken under Napoleonskrigene (1807-14). I København opprettet Sølling det som antagelig er verdens første sjømannshjem. Men til tross for iherdig innsats for å sikre sitt ettermæle, blant annet ved å bekoste sine egne minnesmerker og utgi sin egen selvbiografi, har han likevel sunket ned i glemselens dyp. Inntil han nå trekkes fram igjen i lyset. Boka om Sølling er tredje utgivelse i skriftserien Kystens Veivisere, som utgis av Lindesnes fyrmuseum på vegne av Kystverkmusea. Forfatterne tilhører våre mest kjente fagfolk og forfattere innen maritim kulturhistorie: Jarle Bjørklund og Arne Emil Christensen. Den første tegner et portrett av Sølling og setter han inn i sin samtid, mens Arne Emil Christensen redegjør for tegningsmateriale og andre kilder knyttet til de enkelte fartøyene.

Fyrbyggerne er ei bok om dem som bygde kystleden. Her møter vi folk som dro til Finnmark da fyrene skulle gjenreises etter krigen, vi følger dem på lyktebygging langs norskekysten, under vedlikeholdsarbeid på fyrstasjoner og om bord i Fyrvesenets fartøyer. I boka er det de selv som fører ordet. Slik blir historiene deres ei fortelling om livet langs kysten. Perioden de forteller om strekker seg fra ca. 1940 til år 2000. Forfatter er Bjørn Arid Ersland. Boka er rikt illustrert med historiske foto og nyere fotografier fra Rune Nylund Larsen.

Kystens Veivisere 1 (2008-2009) er første utgivelse i en skriftserie publisert av Kystverkmusea, det nasjonale etatsmuseet for Kystverket. Første bok i serien Kystens veivisere er en artikkelsamling. Artiklene gir et overblikk over de ulike tema som utgjør Kystverkmuseas ansvarsområde og arbeidsfelt, og flere av våre mest kjente maritime kulturhistorikere er med blant bidragsyterne. Daværende fyrmuseumsdirektør Jo van der Eynden skriver om bakgrunnen for opprettelsen av Kystverkmusea. Kjell Anders Viken og Harald Elling Ulvestad skriver om fyrbyggerne fra Sunnmøre. Per Hillesund skriver om organiseringen av losvesenet på 1700-tallet, Anders Haaland skriver om utbyggingen av statlige fiskerihavner og Gunnar Eikli om havna som møtested. Lindesnes fyrmuseums nytilsatte direktør Knut Baar Kristoffersen har levert en artikkel om etableringen av Statens Redningsvesen. Bjørn Foss skriver om redningsskøytene mens Jarle Bjørklund tar for seg ulike sider ved Tollvesenets historie..

Gå tilbake til nyhetsoversikt