Meteorologi

Fyrvokterne har gjort meteorologiske observasjoner i mer enn 150 år, og fortsatt utfører de to gjenværende observatørene faste værobservasjoner som sendes til Meteorologisk Institutt. Da observeres sky-typer, været, sikt, bølgehøyde, nedbør og sjøtemperatur og andre viktige data.
Hver tredje time på dagtid sendes data, men fyrvokterne har alltid et øye opp på himmelen for å følge med værets utvikling, og på den måten er de alltid oppdatert på vær og vind. De svarer gjerne på henvendelser fra lystbåter og skip som ønsker en fersk oppdatering på været. Da bruker de sine kunnskaper til å gi gode råd. Vi fører den lange tradisjonen med utallige værobservasjoner videre inn i framtiden.