Strålene fra Lindesnes fyr kan ses på nattomvisninger.

Støpejerntårnet er 16,1 meter høyt og løfter lyset 50,1 meter over havet, dermed kan lyset sees 18 nautiske mil (34 km) fra land, i klart vær. Jerntårnet ble bygget her i 1915, fyrlinse og tårntopp ble flyttet fra det gamle Kullblussfyret.
Fresnellinsen er fra 1854, en 1. ordens linse av fransk fabrikat. Prismer er satt sammen slik at lyset samles i en skarp stråle. Linsen roterer i en hastighet som lager fyrets «karakter», F Fl W 20s, (fast lys, med et blink hvert 20 sekund).