Lindesnes Fyr er landets eldste fyrstasjon. Ulike fyrvoktere har bodd ved stasjonen. I dag er det Kjell og Frank Otto som går turnus. De utgjør en viktig del av staben ved Kystverkmuseas avdeling Lindesnes fyr. Fyrstasjonen er åpen og tilgjengelig hele døgnet.

Mulig å overnatte på et levende museum med spennende opplevelser.
Se filmen  «LANDKJENNING LINDESNES» for å lære mer om fyrvokter og fyrstasjonen
Denne filmen er del av Kystreise.no og prosjektet vises også i Fyrkinoen.