Lindesnes Fyr er alltid tilgjengelig og lov å besøke. I  åpningstiden løser man billett i museumsbutikken.
VÆR FORSIKTIG

  • Lindesnes fyrstasjon er et fredet kulturminne.
  • Sjø og vind kan komme i kraftige kast rundt neset.
  • All ferdsel på området skjer på eget ansvar.
  • Barn må være sammen med en voksen person.
  • Fyrstasjonen er bemannet med kontinuerlig døgnvakt.
  • Besøkende anmodes å la teknisk utstyr stå urørt likledes blomster og planter.
  • Hjelp oss å holde området pent og ryddig.
  • Hunder skal alltid holdes i bånd og ikke tillatt innendørs.
  • Parkering er gratis, toaletter ved inngangen er åpne hele døgnet