Kystverkmusea

Kystverkmusea er navnet på Kystverkets etatsmuseum, som ble etablert i 2008. Opprettelsen av Kystverkmusea er basert på et faglig, økonomisk og organisatorisk samarbeid mellom Kystverket som statlig fagdirektorat og fire, selvstendige museumsinstitusjoner:

  • Lindesnes fyrmuseum
  • Jærmuseet
  • Stiftinga Sunnmøre museum
  • Museum Nord

De fire museene skal til sammen fylle de nasjonale og regionale funksjonene knyttet til rollen Kystverkets etatsmuseum. De fire institusjonene danner således et nasjonalt, museumsfaglig nettverk, som skal ha hele landetog hele Kystverkets virkefelt som arbeidsområde, dvs. hele den maritime infrastrukturen i form av:

  • Fyr- og merketjenesten
  • Havner og farleder
  • Lostjenesten
  • Moderne trafikkovervåking
  • Miljø- og sikkerhetsberedskap    Les mer her..