About us

  • Bevare naturområdet rundt Lindesnes fyr
  • Bevare bygningene som kan disponeres på Lindesnes fyr og sette disse i stand
  • Bevare kulturminnene i området og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten
  • Utvikle området på en slik måte at områdets egenart blir ivaretatt og gir grunnlag for opplevelser på Norges sydligste fastlandspunkt
  • Gi besøkende mulighet til å orientere seg i den historiske sammenheng vedrørende Lindesnes fyr
  • Drive museumsvirksomhet og kulturformidling på fyrområdet i tråd med målsettingene for Lindesnes som Vest-Agders tusenårssted og som museum knyttet til Kystverkets virkeområder