Praktisk info

Lindesnes fyr er alltid tilgjengelig og lov å besøke. I  åpningstiden løser man billett i museumsbutikken.

VELKOMMEN

 • Lindesnes fyrstasjon er et fredet kulturminne.
 • Hjelp oss å holde området pent og ryddig.
 • Besøkende anmodes å la teknisk utstyr stå urørt likeledes blomster og planter.
 • Hunder skal alltid holdes i bånd, kun førerhunder er tillatt innendørs.
 • Parkering er gratis, toaletter ved inngangen er åpne hele døgnet.
 • Bruk av droner er ikke lov uten spesiell tillatelse. Overtredelser blir anmeldt.

VÆR FORSIKTIG

 • Sjø og vind kan komme i kraftige kast rundt neset.
 • All ferdsel på området skjer på eget ansvar.
 • Ferdsel ved og på sjø kan utøve fare.
 • Barn må være sammen med voksne.
 • Ved ulykker ring 113
 • Fyrvokters tlf.nr. : 902 07 810/38 25 54 20

Kontaktinformasjon

Telefon: 382 55 420

Fyrvokter: 902 07 810

Epost: post@lindesnesfyr.no

Denne uken har vi åpent

HVER DAG
10-17

Se alle våre åpningstider

Besøk vår nettbutikk

Lindesnes fyr - den LEVENDE fyrstasjonen...