ALGER en allsidig og spennende ressurs fra havet

Skrevet av

For kun få år siden visste vi her på Lindesnes fyr lite og ingenting om det som vokser under havflaten. Det var fyrbrødet som pirret nysgjerrigheten vår med spørsmålet om vi kanskje selv kunne høste tang og tare i stedet for å kjøpe ferdig tangmel, til bruk i deigen.

Fra den første tanken og fram til i dag har vi lært oss mye som «Havets grønnsaker» og «Fremtidens mat».

Fra tidligere var vi vant til fyrhagen med det som historisk har vært dyrket på fyrstasjonen av de som har bodd og arbeidet her tidligere. Fortsatt dyrkes det poteter i åkeren av fyrvokterne våre og nyttevekster som rabarbra og luftløk vokser villig på området.

Nå har vi også en fyrhage under vann og vi har lært oss å høste, tørke og bruke stadig flere av disse ressursene. I 2013 gjennomførte vi et lite forskningsprosjekt sammen med NIFES (Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning) på 4 algetyper som finnes i havna på Lindesnes fyr.

De 4 algene er sukkertare, fingertare, havsalat og søl.

Rapporten viser at her på Norges sydspiss hvor Nordsjøen og Skagerrak møtes, er det god gjennomstrømming/utskifting av vannmassene og dermed et trygt sted å høste alger. Analysene fra NIFES viser at verdiene av fremmedstoffer ligger godt innenfor anbefalte grenseverdier. Algeprøvene som ble analysert ble samlet inn månedlig fra mars til november av alle 4 algetyper som ble analysert.

Algene kan grovt sett deles inn i 3 grupper

  • brunalger, rødalger og grønne alger

Alle kan de brukes til ernæring men de behandles på litt ulikt vis og har ulike bruksområder.

I fyrbrødet vårt bruker vi hovedsaklig de store brunalgene som tørkes og knuses til smaksforsterkende  tarepulver.

Alger inneholder naturlig glutamat og brukes derfor sammen med andre ingredienser til å få fram umami – den 5. smak.

Havsalat – den grønne algen – bærer navnet sitt med rette. Den kan brukes rå i salater eller stekt i olje eller smør som smaks- og fargerikt tilbehør til fisk.

Rødalgen søl var godt kjent og høyt skattet hos vikingene på Island. Den ble brukt for å motvirke skjørbuk på de lange båtferdene og ble tørket og tygget nærmest som snus.

 

Vi har opprettet en Facebookside «Algeringen Lindesnes» hvor vi jevnt og ujevnt legger ut algestoff av allmenn interesse. Det er ubegrenset plass til flere følgere!

Forskningsrapporten vår fra NIFES kan også lastes ned og leses for alle med interesse for emnet.

Gå tilbake til nyhetsoversikt