Nyheter

Vi ser solt av vårt fyr og ikke minst det å ha en fyrvokter.

Eller nærmere bestemt to fyrvoktere.

Her ser du Rolf i den nyeste reklamefilmen for Kjeldsberg kaffe.
Vi liker best Fyrkaffe fra Tungenes kaffebrenneri, men er svært takknemlige for at Kjellsberg er med å setter fokus på viktigheten av en fyrvokter og fyrenes tilstedeværelse.  Takk.