Lindesnes Fyr er landets eldste fyrstasjon. Ulike fyrvoktere har bodd ved stasjonen. I dag er det Kjell og Frank Otto som går turnus. De utgjør en viktig del av staben ved Kystverkmuseas avdeling Lindesnes fyr. Fyrstasjonen er åpen og tilgjengelig hele døgnet.

Mulig å overnatte på et levende museum med spennende opplevelser.
Se filmen  "LANDKJENNING LINDESNES" for å lære mer om fyrvokter og fyrstasjonen
Denne filmen er del av Kystreise.no og prosjektet vises også i Fyrkinoen.


Kontaktinformasjon

Telefon: 382 55 420

Fyrvokter: 902 07 810

Epost: post@lindesnesfyr.no

Denne uken har vi åpent

HVER DAG
10-17

Se alle våre åpningstider

Besøk vår nettbutikk

Lindesnes fyr - den LEVENDE fyrstasjonen...